Help Humus De Grond In

Een bijzonder leuk filmpje van 'Help Humus' met een serieuze boodschap. Help Humus overleven zodat onze bodem gezond blijft.                                                                                                                                               

Klik hier voor het filmpje van Help Humus. 

Wie zit er achter Help Humus
Down2Earth is een groeiende groep van burgers (en boeren) die verontrust is over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond. Het maakt de bodem verslaafd aan kunstmest, planten afhankelijk van bestrijdingsmiddelen, ons voedsel steeds minder voedzaam en elke nieuwe generatie minder weerbaar.

Het doel van  Down2Earth: Samen voor gezonde bodems = gezond voedsel
Gezond voedsel komt van bodems met veel bodemorganismen die humus produceren als ze genoeg lucht krijgen en geschikt basisvoedsel. Daarvoor is wel een beter bodemgebruik nodig, waarbij langzaam werkende, organische bemesting en zuurstof een belangrijke rol spelen. Daarom willen we tussen nu en 2016 zoveel mogelijk mensen en organisaties ervan bewust maken dat het roer om moet. Echter: we willen niet alleen protesteren, maar ook laten zien hoe het anders kan. Door suggesties voor beter bodemgebruik hopen we vanuit verschillende hoek een grote aanhang op te bouwen. Want we bereiken ons doel alleen als veel mensen de voedselproducenten wakker schudden.