Wat zijn Humus en fulvinezuur voor een stoffen?

Humus is de bovenste laag van de bodem en is erg vruchtbaar. Het lijkt op compost, maar is verder verteerd dan compost.

Doordat humus een verzameling van verschillende organische stoffen is wordt ook wel de verzamelnaam humus substanties gebruikt.Humus komt natuurlijk in het milieu voor in zowel de bodem (modder/turf, bruine kool, sedimenten) als in het water. De vorming van humus substanties gebeurt door de biodegradatie van dood organisch materiaal (planten en dieren resten), een proces dat humificatie wordt genoemd. Het is een proces dat zeer langzaam gaat, veel langzamer dan bijvoorbeeld de afbraak van planten en dierenresten waarbij compost wordt gevormd. Het duurt minimaal 6-12 maanden om een humusachtige substantie als compost te maken, maar in de natuur duurt de vorming van een humuslaag veel langer. Een humuslaag kan wel 40 miljoen jaar oud zijn. Een vuistregel over de kwaliteit is: hoe ouder hoe beter.

Humus substanties worden gekenmerkt door een hoog moleculair gewicht en de kleur die kan uiteenlopen van geel tot zwart. Humus substanties zijn de meest voorkomende organische macromoleculen in de natuur en hebben een hoog koolstofgehalte. Ze zijn een belangrijk onderdeel in de bodem, omdat ze een effect hebben op de fysische en chemische eigenschappen van de bodem en ze vruchtbaarheid van de grond verbeteren. Humus substanties ondersteunen ook op celniveau de opname van voedingsstoffen en afvoer van zware metalen

Humus substanties in drie componenten

Humus substanties kunnen verdeeld worden in drie verschillende componenten, gebaseerd op hun oplosbaarheid;

· Humuszuur: het component van humus dat niet oplosbaar is in water met een zeer lage pH waarde, maar wordt oplosbaar als de pH stijgt.

· Fulvinezuur: het component van humus dat oplosbaar is bij elke pH waarde.

· Humin: het component van humus dat onoplosbaar is in water bij elke pH waarde.


- Humus voor mens, dier en plant -