Fulvinezuur en verbranding/huid

Blootstelling van de huid aan zonlicht (UV-straling) kan er voor zorgen dat de huid beschadigd, doordat er oxidatieve stress in de huid ontstaat.

Onderzoek van BioAg Europe

BioAg Europe (Health Solution is deel van BioAg Europe) heeft een onderzoek uitgevoerd waarbij er getest is of fulvinezuur een positief effect heeft op de huid die blootgesteld wordt aan UV-straling. Daarbij werd de linker en de rechterhand van de deelnemers gebruikt, waarbij op de ene hand een gel met fulvinezuur werd aangebracht en op de andere hand diezelfde gel zonder fulvinezuur. Vervolgens werd de oxidatieve stress in de huid gemeten na blootstelling aan UV. Het onderzoek toonde aan dat de gel met fulvinezuur een beschermende werking heeft op de huid blootgesteld aan UV, er was minder oxidatieve stress meetbaar in deze hand dan in de hand met de controlegel. Een verklaring voor dit resultaat zou kunnen zijn dat fulvinezuur een antioxidant is en hiermee ROS kan neutraliseren. Hierdoor is er minder oxidatieve stress in de huid en zal de huid sneller herstellen.

Fulvinezuur en verbranding/huid

Blootstelling van de huid aan zonlicht (UV-straling) kan er voor zorgen dat de huid beschadigd, doordat er oxidatieve stress in de huid ontstaat. Dit is een toestand waarbij er meer reactive oxygen species (ROS) gevormd worden dan normaal. Deze stoffen zijn schadelijk doordat ze moleculen zoals eiwitten, vetten en DNA in de cel kunnen beschadigen.

Antioxidanten beschermt de huid tegen vrije radicalen, doordat ze deze vrije radicalen kunnen neutraliseren waardoor ze niet meer schadelijk zijn. Bij een langdurige blootstelling aan UV kan het antioxidanten systeem in de huid uitgeput raken, waardoor de vrije radicalen een ontstekingsreactie in de huid kunnen veroorzaken wat gekenmerkt wordt als erythema (rode huid). Chronische oxidatieve stress kan leiden tot veroudering van de huid of in erge gevallen zelf huidkanker. Verzorgingsproducten die antioxidanten bevatten zouden de oxidatieve stress in de huid kunnen verminderen (Ou-Yang 2013).

Humuszuren, en in het bijzonder de fracties van humuszuren die alkalische oplosbaar zijn, hebben UV-absorberende eigenschappen (Cataldo 1998). Ze kunnen humane cellen effectief beschermen tegen UV-geïnduceerde schade (Hübner 2004, Klöcking, Kühn et al. 2004, Kühn 2005, Klöcking 2010).

Ook uit de Chinese literatuur blijkt dat humuszuur een positief effect heeft op brandwonden, veroorzaakt door heet water of vuur. De resultaten lieten zien dat de wondheling sneller verliep en dat het een ontstekingsremmende werking heeft.