Het effect van humus (humuszuur met fulvinezuur) op diergezondheid

PrimeHumic en PrimeFulvic zijn producten uit humus (humuszuur met fulvinezuur). Humus is de bovenste laag van de bodem en is erg vruchtbaar. Het lijkt op compost, maar is verder verteerd dan compost. 

Doordat humus een verzameling van verschillende organische stoffen is wordt ook wel de verzamelnaam humus substanties gebruikt.

PrimeHumic en PrimeFulvic zijn producten uit humus. Humus is de bovenste laag van de bodem en is erg vruchtbaar. Het lijkt op compost, maar is verder verteerd dan compost. Doordat humus een verzameling van verschillende organische stoffen is wordt ook wel de verzamelnaam humus substanties gebruikt. Humus komt natuurlijk in het milieu voor in zowel de bodem (modder/turf, bruine kool, sedimenten) als in het water. De vorming van humus substanties gebeurd door de biodegradatie van dood organisch materiaal (planten en dieren resten), een proces dat humificatie wordt genoemd. Het is een proces dat zeer langzaam gaat, veel langzamer dan bijvoorbeeld de afbraak van planten en dierenresten waarbij compost wordt gevormd. Het duurt minimaal 6-12 maanden om een humusachtige substantie als compost te maken, maar in de natuur duurt de vorming van een humuslaag veel langer. Een humuslaag kan wel 40 miljoen jaar oud zijn. De leeftijd en locatie van de humuslaag is bepalend voor de kwaliteit. Humuszuur en fulvinezuur worden uit de humus gehaald en hebben gezondheids-bevorderende eigenschappen voor koeien, varkens en gevogelte. Er worden een groot aantal positieve effecten toegeschreven aan humuszuur en fulvinezuur zoals antibacteriële, antivirale en ontstekingsremmende eigenschappen, binding aan mycotoxines in voer, reductie van stress en verbeterde darmgezondheid. Ieder dier krijgt fulvinezuur en humuszuur binnen via het voedsel. Maar door het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ouderdom van landbouwgronden, wordt de humuslaag langzamerhand onttrokken van de bodem. Hierdoor krijgen dieren minder fulvinezuur en humuszuur binnen op natuurlijke wijze.

Toepassingen van humus (humuszuur met fulvinezuur)

Vastere ontlasting bij biggen en kalveren met stress

BioAg heeft onderzoek gedaan naar het effect van fulvinezuur op rosékalveren van 2 tot 11 weken oud. Gedurende deze periode kregen 188 kalveren 0,50 mL fulvinezuur per dag toegediend naast het normale dieet. De controle groep van 176 kalveren kreeg alleen een normaal dieet. De gewichten aan het begin en het eind van de periode zijn gemeten en deze waren op beide meetmomenten in de test en controle groep niet significant verschillend van elkaar. Wel was het verschil in gewicht tussen de dieren in de test groep kleiner dan het verschil in gewicht tussen de dieren in de controle groep. De kalveren die fulvinezuur toegediend hadden gekregen waren dus homogener van gewicht. Daarnaast is er waargenomen dat de kalveren die fulvinezuur kregen sneller vastere mest hadden. Waarschijnlijk heeft fulvinezuur effect op diarree bij dieren veroorzaakt door stress.

Verbeterde voederconversie in koeien, varkens en kippen

Humuszuur en fulvinezuur hebben invloed op de darm en de darmflora waardoor ze de opname en het gebruik van voedingsstoffen uit het voer van dieren bevorderen. Dit leidt tot een toename in het gewicht van de dieren zonder de hoeveelheid voer aan te passen. Momenteel worden er veel supplementen aan het dieet van dieren toegevoegd om de nutriënt opname, groei en gezondheid van de dieren te verbeteren, zoals antibiotica. Echter worden bacteriën steeds vaker resistent voor antibiotica, waardoor er steeds strengere regels ontstaan voor het gebruik hiervan. Mogelijk zijn humussubstanties een goede vervanger voor de antimicrobiële groeibevorderaars.

Verlaagd zuurtegraad in melk

Een te hoge zuurtegraad wordt veroorzaakt door de het aantal losse vetzuren in de melk wat kan ontstaan door beschadiging van de vetbolletjes. De zuurtegraad van de melk wordt onder andere beïnvloed door het rantsoen en de behandeling van de melk (pompen, leegblazen, koeling etc.). Melken met de melkrobot heeft over het algemeen een negatieve invloed op de zuurtegraad. Uit eigen onderzoek blijkt dat de toevoeging humuszuur aan veevoer de zuurtegraad van het vet in de melk kan verlagen. In een stal van 70 koeien leidde het toevoegen van humuszuur tot een daling van de zuurtegraad van 0.7 naar 0.4 mmol/100 gram. Dit percentage is vervolgens constant gebleven. De toevoeging van drie gram humuszuur per dag aan het voer is voldoende om binnen enkele weken aantoonbaar resultaat te boeken. Wordt humuszuur gericht toegevoegd aan het voer in de melkrobot door middel van een doseerapparaat, dan is de zuurtegraad al binnen tien tot veertien dagen duidelijk lager. Wordt het toegevoegd aan het voer in de voermengwagen, dan zal het effect binnen vier weken meetbaar zijn.

Verbeterde vleeskwaliteit bij varkens, roder vlees en een minder dikke laag rugvet

Humuszuur heeft de capaciteit om te binden aan mineralen (koper, ijzer) waardoor deze mineralen beter opgenomen worden. Dit kan een verklaring zijn voor een rodere vleeskleur bij supplementatie met humuszuur. Daarnaast werd er aangetoond dat de vleeskwaliteit bij varkens was verbeterd na toevoeging van humuszuur aan het dieet en dat toevoeging van fulvinezuur aan het dieet de dikke laag rugvet kan verminderen.

Ontlasting stinkt minder/ reductie van ammoniakuitstoot

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat humuszuur bij kan dragen aan een verminderde ammoniak uitstoot in de veehouderij. ........... onderzocht het effect van verschillende humussubstanties op de uitstoot van Ammonia. De ammonia uitstoot was verminderd met 3 tot 18% en was het meest effectief bij varkens die een supplement met een hoog gehalte humuszuur kregen. Een verklaring voor dit effect zou kunnen zijn dat humuszuren ammoniak binden in de darm en op deze manier de ammoniak lucht verminderen.

Bindt mycotoxines

Humuszuur kan binden aan zearaleonon en aflatoxine en daarmee mogelijk de negatieve gezondheidseffect van deze mycotoxine in biggen en kippen verminderen. Waarschijnlijk is door de lage bindingscapaciteit van humuszuur met deoxynivalenol het effect van humuszuur op de gezondheid in dieren bij deze mycotoxine minder.

Heeft u vragen over dit item of heeft u vragen over de bronnen? Neem gerust met ons contact op.