Humus, humuszuur en fulvinezuur

Humus, humuszuur en fulvinezuur informatie

Humus en fulvinezuur

Humussubstanties, humus, humuszuur en fulvinezuur, voor u misschien nog geen bekende termen. Op Health Solution vindt u veel informatie betreffende de eigenschappen, het ontstaan, de productie en het effect van humussubstanties op mens, dier en plant. 

In dit gedeelte vindt u algemene informatie betreffende humussubstanties, humus, humuszuur en fulvinezuur. Bent u benieuwd naar het productieproces en waar onze humussubstanties vandaan komen? Neem dan hier eens een kijkje. 

Wat wilt u weten over humus en/of fulvinezuur?

 1. Wat zijn fulvinezuur en humuszuur
 2. Beoordelingsmodel humussubstanties 
 3. Hoe onstaat humus? 
 4. Hoe worden fulvinezuur en humuszuur gemaakt? 
 5. Welke effecten hebben fulvinezuur en humuszuur op mens, dier en plant? 

Humus en de componenten

Fulvinezuur en Humuszuur zijn miniscule deeltjes die in humus voorkomen. Samen hebben ze de eigenschap deeltjes te kunnen binden en te transporteren. Het belangrijkste verschil tussen de twee stofjes is dat fulvinezuur andere deeltjes transporteert, terwijl humuszuur dat niet kan. De kwaliteit van fulvinezuur en humuszuur kan sterk verschillen per leverancier. Er zijn een aantal vuistregels om hun kwaliteit te bepalen. fulvinezuur en humuszuur komen voor in humus substanties. Dit zijn substanties die onstaan door humificatie. Om fulvinezuur uit humus te onttrekken is een langdurig fermentatieproces nodig. Hoewel het effect van fulvinezuur en humus op de bodem en planten het meest bekend is, zijn er ook aanwijzingen dat het positieve effecten heeft op dieren en mensen.

Wat is humus?

 • Humus is een vaste substantie en kan niet worden opgelost in water;
 • Door een uniek proces is onze humus voor 80 á 90 procent oplosbaar;
 • Humus is een molecuul dat zich bindt met veel andere moleculen;
 • Humus is gebonden;
  - Dat wil zeggen dat er mineralen en metalen aan de moleculen vastgebonden zitten. Wat humuszuur heeft gebonden, transporteert de fulvinezuur. Dit wil zeggen dat de fulvinezuur die bij de humus zit gebonden is.
 • Humus is een soortnaam;
  - Er is behoorlijk wat variatie in de kwaliteit van humuszuur. Er is ook geen standaart meeting. En de definitie van humuszuur verschilt behoorlijk per aanbieder. Sommige verkopers zien humus, humuszuur en fulvinezuur als één stof.
  - Een vuistregel om de kwaliteit van Humus te beoordelen is de kleur. Hoe donkerder van kleur, hoe meer mineralen het aan zich bindt. Donker duidt dus op rijkdom.

Hoe onstaat humus?

Fulvinezuur en humuszuur ontstaan uit humus. Humus is de bovenste laag van de bodem. Humus is erg vruchtbaar. Het lijkt op compost, maar is verder verteerd dan compost. Humus bestaat uit verteerde plantenmaterialen. Naarmate plantaardig materiaal degradeert tot compost, ontstaan humus substanties. Deze substanties zitten drie stoffen onttrokken worden:

 • Humuszuur;
 • Fulvinezuur;
 • Humin.

 

Lees hier meer over de substantie humus 

Wat is fulvinezuur?

Fulvinezuur is een natuurlijke transporteur van voedingsstoffen. Het neemt voedingsstoffen op, en geeft ze af binnen de cel. In de cel neemt het zware metalen op, en voert deze af uit het lichaam. Onze fulvinezuur is hier toe in staat door de unieke eigenschap dat het vrij is om voedingsstoffen en mineralen aan zich te binden. Bovendien is het zo klein dat het zich door de celwand kan verplaatsen.

Fulvinezuur is een vloeibaar, uiterst licht molecuul. Zuivere Fulvinezuur is ongebonden. Dat wil zeggen dat het geen mineralen en metalen aan zich gebonden heeft. Deze twee eigenschappen, het lichte gewicht en de ongebonden staat van het molecuul, maken Fulvinezuur een uitstekende transporteur van mineralen, vitaminen, spoorelementen en metalen. Fulvinezuur is in staat van cel naar cel te reizen, voedingsstoffen af te geven en metalen op te nemen (Zie kadervoor het effect van Fulvine op de mens) Fulvinezuur is net als humuszuur een soortnaam. Dit betekent dat er verschillende producten zijn die Fulvinezuur heten. Maar niet alle producten hebben dezelfde kwaliteit. Een aantal vuistregels om de kwaliteit van Fulvinezuur te bepalen:

 • Voor puur fulvinezuur geldt dat de kleur lichtgeel moet zijn. De kleur duidt op de zuiverheid;
 • Fulvinezuur moet zo ongebonden mogelijk zijn, zodat het zich kan binden aan voedingsstoffen. Een goede manier om de puurheid van Fulvinezuur te bepalen is smaak. Fulvinezuur hoort smaakloos te zijn;
 • Fulvinezuur is volledig oplosbaar. In water mag zich dus geen afzetting vormen op de bodem.

Lees hier meer over de humussubstantie fulvinezuur

Beoordelingsmodel humus substanties


Kwaliteit humus substanties humuszuur fulvinezuur

Figuur 1 Beoordelingsmodel humus substanties

Wat is Humin?

Humin is datgene dat overblijft nadat humuszuur of fulvinezuur zijn opgelost in water. Het heeft in principe geen waarde, maar is een restproduct.

Hoe krijgen we fulvinezuur binnen?

Ieder mens krijgt Fulvinezuur binnen via groenten. Door het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen maar ook door ouderdom van landbouwbouwgronden, wordt de humus langzamerhand onttrokken uit de bodem. Hierdoor krijgt de mens minder fulvinezuur binnen op natuurlijke wijze.

Hoe worden fulvinezuur en humuszuur gemaakt?

Van plant/dier tot fulvinezuur en humuszuur

Als planten afsterven worden ze afgebroken. Dit proces wordt humificatie genoemd. Veel mensen kennen deze vorm van afbraak uit compost. Bij het maken van compost wordt gebruik gemaakt van humificatie. Onder de juiste omstandigheden wordt groente- en tuin-afval afgebroken tot compost, dat dient als mestmiddel. Van onze producten versterkt de composthoop.

Bij humus gaat de afbraak anders. Veel langzamer, en de afbraak gaat veel verder dan bij compost. De humus bestaat uit heel veel resten van planten en dieren. Deze organische deeltjes worden Humus Substanties genoemd.

Humus Substanties zijn overal ter wereld te vinden in water en de bodem. Op sommige plekken zijn de Humus Substanties meer geconcentreerd aanwezig dan op andere. Humus heeft een hoge concentratie humus substanties. Sommige humuslagen zijn zo geconcentreerd dat ze ontgonnen kunnen worden.

Hoelang duurt het voordat humus gevormd wordt?

Het duurt minimaal 6-12 maanden om een humusachtige substantie als compost te maken, maar in de natuur duurt de vorming van een humuslaag veel langer. Een humuslaag kan wel 40 miljoen jaar oud zijn. Een vuistregel over de kwaliteit is: hoe ouder hoe beter en zit een paar meter onder de grond.

Hoe worden humussubstanties ook genoemd?

Op deze site worden de termen humus, humuszuur, fulvinezuur en humin gebruikt om alle humussubstanties aan te duiden. Andere benamingen zijn:

 • Humaten;
 • Leonardite;
 • Humalite;
 • Colloidale mineralen;
 • Geconcentreerde humus;
 • Humic acid;
 • Fulvic Acid. 

Hoe worden fulvinezuur, humuszuur en humin onttrokken aan humus?

Het productieproces verschilt sterk per leverancier. Hierdoor verschilt ook de kwaliteit van de producten per aanbieder. Hieronder wordt het productieproces van Fulvinezuur beschreven, zoals BioAg, de leverancier van Health Solution het produceert.

 1. Ruwe materiaal komt aan bij de faciliteit, in grote gesloten zakken.
 2. De zakken worden geleegd in fermentatievaten (dezelfde als gebruikt in de wijnindustrie).
 3. Regenwater, enzymen en microben worden toegevoegd.
  - De enzymen zorgen voor de scheiding van fulvinezuur aan de humus, een proces dat fermentatie wordt genoemd.
  - De microben voorkomen dat bacteriën als e-coli houvast in de vaten krijgen.
 4. Het fermentatieproces duurt een aantal maanden.
 5. Tests worden uitgevoerd tijdens het proces om te controleren of het product is juiste zuurgraad, dichtheid, kleur en consistentie heeft bereikt.
 6. Nadat het fermentatieproces is voltooid worden alle vaten geleegd in een grote tank
 7. De tank wordt vervolgens gebruikt om 275 liter vaten te vullen door een gepatenteerd filtersysteem dat elk risico van besmetting voorkomt en eventuele microben verwijdert.
 8. Elke lading krijgt een lotnummer, zodat alle producten gecontroleerd kunnen worden.
 9. Wanneer de grote tank leeg is begint het proces opnieuw.

Lees hier meer over de humus en fulvinezuur van Bioag en Health Solution

Welke effecten hebben fulvinezuur en humuszuur op mens, dier en plant?

Effecten van fulvinezuur en humuszuur op mens en dier?

 • Verbetert de opname van voedingsstoffen
  - Fulvinezuur is transporteur (zie kader ‘Wat is Fulvinezuur’). Het bindt vitaminen, mineralen en spoorelementen en transporteert het door het lichaam. Hierdoor wordt de opname van voedingsstoffen verbeterd.
 • Voert zware metalen af
  - Fulvinezuur is een cheleerder. Dat wil zeggen dat het zich niet alleen bindt aan organisch materiaal, maar ook aan anorganisch materiaal. Hierdoor transporteert het ook zware metalen uit het lichaam.

Effecten van fulvinezuur en humuszuur op (huis) dieren?

 • Optimalisering van voederconversie
  -Voederconversie is mate van voedselvertering. Meer voedingsstoffen worden opgenomen, minder voedingsstoffen worden onverteerd afgevoerd.
 • Vastere ontlasting
  -Humuszuur bindt stofjes, vergelijkbaar met koolstof. Hierdoor krijgt uw dier een vastere ontlasting.
 • Onlasting stinkt minder
  - Doordat de voederconversie verbetert, wordt de uitstoot van zwavelgas en methaan verminderd. Zwavel en methaangas zijn de veroorzaker van de stank van uitwerpselen.
 • Merkbare effecten na twee weken

Effecten van fulvinezuur en humuszuur op de (moes) tuin?

 • Voedingstoffen uit de bodem binden;
 • Opname van voedingsstoffen uit de bodem verbeteren, vooral fosfor, zwavel en koolstofdioxide;
 • De behoefte aan koolstofdioxide verminderen;
 • Biologische activiteit stimuleren;
 • Lost mineralen op;
 • Bodem structuur verbeteren.
 • Versnelt en vergroot de groei van planten
  - De stikstof- en voedingsstofopname wordt vergroot. Hierdoor wordt de stofwisseling bevorderd en zal een plant sneller groeien.
 • Vermindert de kans op ziektes.
  - Humuszuur zorgt voor een stabiele bodem. De plant groeit op in betere omstandigheden, en is daardoor meer weerbaar tegen ziektes.